Contact

EXPOMONT Nitra spol. s r.o.

Kasalova 35

94901 Nitra, Slovakia

Tel.: +421 37 7721 028

Fax.: +421 37 7412 248

IČO: 00589365

DIČ DPH: SK 2020405673

Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre: Oddiel: Sro

Vložka číslo: 2755/N

www.expomont.sk

expomont@expomont.sk